Skip survey header

Fejér megye területfejlesztési dokumentumainak társadalmasítása

Üdvözöljük!

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Jelen kérdőív a Fejér megye honlapján (www.fejer.hu) társadalmasítás céljából közzétett Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció továbbá a Fejér Megyei Területfejlesztési Program véleményezését szolgálja.
 
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program kidolgozása során az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonása szükséges. 

Köszönjük, hogy időt szakít kérdőívünkre és válaszaival elősegíti a dokumentumok továbbfejlesztését!

Válaszait lehetőség szerint 2021. február 8-ig küldje meg nekünk, de legkésőbb február 19-ig még várjuk a visszajelzéseket.