Skip survey header
Czech

Dotazník pro posouzení léčby autismu (Česky)

Information

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
 
Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že anonymní data lze použít pro výzkumné a vědecké publikace.

Zásady ochrany osobních údajů: neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřenášíme do vnějších stran žádné určitelné osobní údaje. Analyzovaná data mohou být zveřejněna v dokumentech deníku výzkumu nebo v konferenčních řízeních. Všechny zveřejněné údaje jsou zcela anonymní, takže žádná osoba nemůže být přímo ani nepřímo identifikována.

Pokud jste požádáni o doplnění tohoto formuláře pro přístup k soukromé stránce pro sociální média nebo webové stránky, uvědomte si prosím, že ARI není přidružen k žádné organizaci ani individuálnímu, který požaduje od uživatelů, aby v rámci ATEC dokončil.

Pokud jste praktický lékař nebo pracujete pro praktického lékaře, ujistěte se, že jste dodržovali normy HIPAA a pravidla ochrany soukromí před tím, než do této databáze umístíte osobní údaje o zdravotním stavu klienta nebo pacienta. Pokud si nejste jisti tímto plněním, požádejte o radu právníka. Ve většině případů je nezbytný formulář souhlasu, schválený a podepsaný vaším pacientem/klientem. ARI v žádném případě nemá v úmyslu zaručit nebo vyjádřit, že tento formulář souhlasu je právně dostatečný pro každou faktickou situaci, a proto se poraďte s advokátem, aby určil, jak dodržet normy HIPAA a další platné státní předpisy o ochraně soukromí ve vaší praxi.

Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED. THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
"Pohlaví "
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnóza: