Skip survey header
Estonian

Autismi Ravi Hindamise Kontrollnimekiri  (Eesti)

Information

Autismi Ravi Hindamise Kontrollnimekiri  (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
 
Selle vormi täitmisega nõustute, et teie anonüümseid andmeid saab kasutada teadusuuringute ja teaduslike väljaannete jaoks.

    Privaatsuseeskirjad: Me ei müü, kaubelda ega muul viisil võõrandada isikutele tuvastatavat teavet. Analüüsitud andmeid võidakse avaldada
teadusajakirjade artiklites või konverentside artiklites. Kõik avaldatud andmed on täiesti anonüümsed, nii et ükski isik pole otseselt ega kaudselt tuvastatav.
 
 Kui teil palutakse täita see vorm privaatse sotsiaalmeedia lehe või veebisaidi avamiseks, pidage meeles, et ARI ei ole seotud ühegi organisatsiooni ega üksikisikuga, kes nõuab kasutajatelt ATEC-i täitmist.

    Kui olete spetsialist või töötate praktikuna, veenduge, et järgiksite enne kliendi või patsiendi isikliku terviseandmete sellesse andmebaasi paigutamist HIPAA ja kehtivaid riiklikke privaatsuseeskirju. Kui te pole selles vastavuses kindel, pöörduge advokaadi poole. Enamikul juhtudel on vajalik nõusoleku vorm, mille teie patsient / klient on kokku leppinud ja allkirjastanud. ARI ei kavatse mingil juhul kinnitada ega väita, et see nõusolekuvorm on igas olukorras õiguslikult piisav, seega pidage nõu advokaadiga, et otsustada, kuidas oma praktikas HIPAA ja muid kohaldatavaid privaatsuseeskirju täita.

Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.

Märkus: Kui hakkad teabe vorm ei edasta link lõikamise ja asetamise oma brauseri navigation bar või oma andmeid võidakse kuvada kasutajatele teile edastada see. Et saata kasutajatel värske vormi näidata neile: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised
Sugu
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnoosi: