Skip survey header
Slovenian

Jan 2020 - Autism Treatment Evaluation Checklist - Languages started using 1-26-21

Osebni podatki

 
Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)
Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
  • Z izpolnitvijo tega obrazca se strinjate, da se lahko vaši anonimni podatki uporabijo v raziskovalne namene in za potrebe strokovnih objav.  
  • Politika zasebnosti: Zbranih osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo ali jih na kakršen koli drug način prenašamo zunanjim uporabnikom. Analizirani podatki se lahko objavijo v strokovnih člankih in revijah ter uporabijo na strokovnih konferencah. Vsi objavljeni podatki so popolnoma anonimizirani na način, da nobena oseba ne more biti neposredno ali posredno identificirana.
  • V kolikor zahteva od vas izpolnitev tega vprašanika katera od spletnih strani ali socialnih omrežij upoštevajte, da ARI ni povezan z nobeno organizacijo ali posameznikom, ki od uporabnikov zahteva izpolnitev ATEC testa.
  • Če ste zdravnik ali če delate zanj vas prosimo, da pred vnosom pacientovih podatkov v ATEC test poskrbite za spoštovanje zaupnosti zbranih osebnih in zdravstvenih podatkov, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Če niste prepričani glede vsebine potrebnega soglasja, se posvetujte s pravnim strokovnjakom. V večini primerov je potreben iz strani pacienta ali njegovega zakonitega skrbnika, v naprej podpisan obrazec soglasja. ARI ne jamči ali izjavlja, da je takšna oblika podanega soglasja zakonsko ustrezna za vsak posamezen primer, zato se posvetujte s pravnim strokovnjakom, da bo podano soglasje skladno z vašo oz. pacientovo nacionalno zakonodajo o varovanju osebnih in zdravstvenih podatkov.
Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED. THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
Spol
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnoza: