Skip survey header
Serbian

Test Efektivnosti Lečenja Autizma (Autism Treatment Evaluation Checklist –“ATEC”)

Informacija

 
Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)
Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
Ispunjavanjem ovog obrasca slažete se da se vaši anonimni podaci mogu koristiti za istraživanje i naučne publikacije.

    Politika privatnosti: Ne prodajemo, ne trgujemo ili na bilo koji drugi način prenosimo stranim licima bilo kakve lične podatke. Analizirani podaci mogu se objaviti u časopisima istraživačkog časopisa ili zbornicima konferencije. Svi objavljeni podaci potpuno su anonimni tako da nijedna osoba ne može biti direktno ili indirektno identifikovana.

    Ako se od vas traži da ispunite ovaj obrazac za pristup privatnoj stranici ili veb lokaciji društvenih medija, imajte na umu da ARI nije povezan sa bilo kojom organizacijom niti pojedincima koji od korisnika zahtevaju da ispune ATEC.

    Ako ste praktičar ili radite za njega, obavezno se pobrinite za poštivanje HIPAA i važećih državnih propisa o privatnosti pre nego što u vašu bazu podataka unesete lične zdravstvene podatke klijenta ili pacijenta. Ako niste sigurni u takvu saglasnost, potražite savjet od advokata. U većini slučajeva potreban je obrazac saglasnosti, koji je odobrio i potpisao vaš pacijent / klijent. ARI ni na koji način ne namerava da garantuje ili izjavljuje da je ovaj obrazac saglasnosti zakonski dovoljan za svaku činjeničnu situaciju, pa se molimo da se konsultujete sa advokatom kako biste utvrdili kako se u vašoj praksi moraju poštovati HIPAA i ostali važeći propisi o privatnosti države.
Pol
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Dijagnoza: