Skip survey header

Diabeteskirurgi_utbildning_Dec2020

Kirurgisk behandling vid typ 2-diabetes

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi som behandling vid typ 2-diabetes.
Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?