Skip survey header
Swedish

ChannelWatch 2021

Välkommen till ChannelWatch Reseller Survey 2021. Tack för din medverkan.

Vad är CONTEXT ChannelWatch-undersökningen?

CONTEXT ChannelWatch Survey är en årlig studie som du kan slutföra online. Den samlar åsikter från IT-återförsäljare över hela världen genom ett oberoende forskningsföretag. Det låter oss spåra den nuvarande marknaden och identifiera åtgärder som kan förbättras.

Varför ska jag delta?

Distributörer och IT-leverantörer har tillgång till resultaten från denna studie, så det här är din möjlighet att låta dem veta vad du tycker om deras arbete och deras erbjudanden till dig. Och viktigare, alla deltagare, som du, kommer att få en sammanfattning av resultaten.

Alla dina svar är strikt anonyma. Resultaten kommer endast att publiceras i ett sammanhang på aggregerad nivå.