Skip survey header

Kollektivtrafik 2020

Är kollektivtrafiken tillgänglig för dig? Har pandemin förändrat något?
På uppdrag av myndigheten Trafikanalys genomför vi på Begripsam en undersökning
om hur personer med olika funktionsnedsättningar upplever tillgängligheten i kollektivtrafiken.

Vi är särskilt intresserade av hur du tycker att kollektivtrafiken fungerat för dig under pandemin.

Vi vänder oss till dig som har någon funktionsnedsättning.
Vi är intresserade av att få dina synpunkter, både på det som är bra eller dåligt.

Det kan till exempel gälla
  • information om resor och biljetter
  • att köpa biljetter
  • stationers utformning
  • fordon
  • bemötande från personal och medpassagerare.

Vi hoppas att du har tid och möjlighet att svara.

Vi stänger enkäten den 18 december klockan 18.00.

Har du frågor om undersökningen eller vill ha hjälp med att svara på frågorna är du välkommen att kontakta:
Tommy Hagström
Telefon:  0735919173
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com

När vi rapporterar om resultatet från den här undersökningen
kommer det inte att gå att se vem som har deltagit.