Skip survey header

Covid 19 - forskning om tillgänglig information

Hur har informationen om Covid-19 och den pågående pandemin fungerat?

Nu startar vi ett forskningsprojekt om hur information om Covid-19
fungerat för personer med funktionsnedsättning.  

Du kan vara med och berätta
om du tycker att informationen har varit lätt eller svår att komma åt
och lätt eller svår att förstå.

Du kan också bidra med förslag på hur informationen kan bli bättre i framtiden.

Den svenska strategin för hur vi ska agera bygger på att vi som välinformerade medborgare
följer myndigheternas rekommendationer.
Men hur har informationen fungerat för personer som har funktionsnedsättning?
Det vill vi ta reda på.

Vi behandlar dina svar helt anonymt.

I slutet av enkäten frågar vi om det är okej att vi kontaktar dig för en intervju.
Om du kan tänka dig att vara med på en intervju ska du skriva din e-postadress eller ditt telefonnummer. Tack!