Skip survey header

NNIT Forventningsbarometer 2021 Survey1. Hvad er de vigtigste prioriteter i din virksomhed på øverste ledelsesniveau lige nu? (vælg op til tre) *This question is required.
2. Min virksomhed har opbygget passende niveauer af modstandsdygtighed på tværs af organisation uden at bringe agilitet og time to market i fare. *This question is required.
Meget uenigUenigHverken enig eller uenigEnigMeget enigIkke relevant i vores virksomhed
3. Hvilke af disse kortsigtede trusler er mest top of mind i din virksomhed? (vælg op til tre) *This question is required.
4. Hvilke af disse langsigtede trusler er mest top of mind i din virksomhed? (vælg op til tre) *This question is required.
5. Hvilke af følgende tiltag har du implementeret eller forbedret på virksomhedens øverste niveau for at styrke din samlede virksomheds modstandsdygtighed? (vælg alle relevante) *This question is required.