Skip survey header

evofenedex Digiscan

Persoonsgegevens

Welkom bij de online Digiscan! 
Het startpunt voor digitalisering van jouw logistieke operatie en internationale transacties

De Digiscan bestaat uit 30 vragen die ingaan op de mate van digitalisering binnen jouw bedrijf. Om een goed beeld te vormen van jullie bedrijfssituatie en zo het verbeterpotentieel door inzet van digitalisering te bepalen zal het eerste deel van de scan ingaan op de uitdagingen die jullie als bedrijf ervaren. Vervolgens zullen zes onderwerpen behandeld worden die ten grondslag liggen aan succesvol digitaliseren. Dit zijn de onderwerpen Strategie, Processen, Medewerkers, Hard- en software, Datadelen en samenwerken en Klantwaarde. Na afloop ontvang je de uitslag in een overzichtelijk rapport. Hierdoor krijg je én inzicht in het digitaliseringsniveau van jouw organisatie én concrete aanknopingspunten om je logistieke operatie te digitaliseren.

Wil je naast de online Digiscan verder op weg geholpen worden? Als lid van evofenedex brengen we je in contact met één van onze experts voor een gratis verdiepingsgesprek.

 
1. Wat is je kijk op digitalisering in het algemeen? *De vraag is verplicht.
2. In welke mate is er sprake van digitalisering in de thuis en/of werksituatie?   *De vraag is verplicht.
7. Lid van evofenedex? *De vraag is verplicht.