Skip survey header
Vietnamese

PlacesForBikes Community Survey 2020 Trek

Cám ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi biết về vấn đề đi xe đạp trong thành phố/thị trấn của bạn! Dù bạn có sử dụng xe đạp hay không, ý kiến phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Không có câu trả lời đúng hay sai và thông tin của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt.

Nhấp vào nút ở trên cùng bên phải màn hình của bạn Nếu bạn muốn thực hiện khảo sát này bằng ngôn ngữ khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ placesforbikes@peopleforbikes.org

Hãy nhấp vào nút "Trang tiếp theo" để bắt đầu khảo sát.
Read our privacy policy and terms of use