Skip survey header
Tagalog

PlacesForBikes Community Survey 2020 Trek

Salamat sa paglaan ng oras para sabihin sa amin ang tungkol sa pagbibisikleta sa inyong lungsod/bayad! Nagbibisikleta man kayo o hindi, mahalaga sa amin ang inyong feedback.

Walang tama o maling sagot at ang inyong impormasyon ay mahigpit na pananatilihing kumpidensyal.

I-click ang button sa kanang tuktok ng iyong screen Kung nais mong kunin ang survey na ito sa ibang wika

Kung may anumang tanong o komento kayo, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa placesforbikes@peopleforbikes.org

Mag-click sa button na “Susunod na pahina” para mag-umpisa sa survey.
Read our privacy policy and terms of use