Skip survey header
Scottish Gaelic

Suirbhidh na Coimhearsnachd 2021 aig PlacesForBikes

Taing mhòr airson an ùine a ghabhail gus innse dhuinn mu bhith a' rothaireachd anns a' bhaile/mhòr-bhaile agad fhèin! Tha do bheachd cudromach dhuinn co-dhiù a tha thu a' falbh air rothair gus nach eil. 

Chan eil freagairtean ceart no ceàrr ann agus thèid am fiosrachadh agad a chumail gu tur dìomhair. 

Ma tha ceistean no beachdan agad, is urrainn dhut fios a chur thugainn aig placesforbikes@peopleforbikes.org

Briog air "Air adhart" gus tòiseachadh air an t-suirbhidh.
Read our privacy policy and terms of use